Berichtgeving van het bestuur

Berichtgeving van het bestuur

31 maart 2021 14:15

RV en DL

Navolgende berichtgeving is al eerder verzonden naar de mailadres van onze leden. Het kan echter geen kwaad om deze informatie ook open te stellen voor mogelijke andere geïnteresseerden. Onze site is hiervoor een passende plek. De tekst is geschreven door onze onvolprezen Rein Veldhuizen mede namens het bestuur. Hier en daar heb ik een paar kleine aanpassingen gedaan, of iets toegevoegd. Dit laatste is dan een aangegeven met een cursief lettertype (DL).

Vrienden van de S.V. Vogelenzang 

Er gloort licht aan het eind van de Covid tunnel. Heel langzaam worden een aantal zaken weer opgepakt met in ons achterhoofd  het feit dat een stap vooruit ook zo maar weer een halve stap  achteruit kan betekenen.

Wij hebben voor de senioren tot 28 jaar iets meer ruimte gekregen om weer te gaan trainen. Onze jeugd mocht ondertussen wel doorvoetballen en dankzij het enthousiasme van onze jeugdtrainers, begeleidende ouders en andere vrijwilligers zit daar de vaart er nog in. Dat enthousiasme werkt blijkbaar aanstekelijk; binnen de jeugdafdeling mochten wij meerdere nieuwe leden begroeten.

De komende periode hopen wij dat er ruimte gaat komen voor het spelen van een soort Regio cup die georganiseerd gaat worden door de KNVB. Wij als club gaan in ieder geval op zoek naar leuke wedstrijden tegen onze directe voetbalburen en we willen ook onze senioren zo snel mogelijk weer lekker laten voetballen. Zodra het groene licht er is houden wij u op de hoogte van deze activiteiten via onze website.

Trainer seizoen 2022-2022:

Afgelopen periode hebben wij gesprekken gevoerd met onze huidige trainer Larbi Loukou die in de zomer van 2020 bij ons gestart is. In september 2020 hebben wij nog een klein aantal wedstrijden in competitie verband gespeeld en daarna ging de club op slot. Onze ervaringen tijdens de voorbereiding en de start van het afgelopen seizoen waren zodanig dat wij graag een tweede seizoen met Larbi wilden aangaan. Onze trainer heeft aangegeven dat hij daar graag toe bereid is. was met deze selectie. Inmiddels zijn de contracten rond. Met het wederom voor een seizoen vastleggen van onze hoofdtrainer willen wij als club ook aangeven dat wij positief kijken naar het nieuwe seizoen. Het bestuur wil met een ruime selectie de competitie van de 1e elftallen weer in gaan, zodat er weer genoeg activiteiten op de club zijn. Op 24 maart werd het nieuwe contract met de trainer getekend. Op de foto ziet u van links naar rechts Saskia van Haaster – Warmerdam, Bob van de Putten en trainer Lerbi Loukou.

Onderhoud velden:

Het afgelopen seizoen zijn de velden maar beperkt gebruikt. In samenwerking met de mannen van onderhoud zijn wij aan het bekijken hoe wij de komende maanden de velden nuttig kunnen gebruiken. Naast oefenwedstrijden voor de jeugd en vooral ook voor de senioren willen wij de komende maanden in de zomerperiode  7 tegen 7 wedstrijden organiseren.

Kantine/ Kennemerhart:

Aan Stichting Kennemerhart heeft de S.V. Vogelenzang ook de afgelopen maanden gastvrijheid verleend in onze kantine. Zoals het er nu uitziet blijven zij nog tot de zomer onze gasten. Met inachtneming van de RIVM maatregelen is er weer dagelijkse gezelligheid op de club.

Sponsoring:

Dit seizoen zouden de contracten met onze kledingsponsors aflopen. In overleg met de sponsorcommissie hebben wij deze 3-jarige sponsorcontracten eenmalig met één jaar (ik denk gratis)  verlengd om zo onze sponsors tegemoet te komen in deze voor vele ondernemers zware tijden.

Vitaal Vogelenzang/ samenwerking voetbal- tennis:

De gesprekken tussen de Tennis en de Voetbal en de Gemeente vorderen gestaag. Binnenkort hopen beide verenigingen hun Programma van Eisen helder te hebben, zodat aan onze wensen in dit project kan worden voldaan.

De komende tijd zullen wij als twee verenigingen ook alvast kijken naar het invullen van een aantal werkgroepen. Daardoor hebben wij straks zicht op de voortgang van dit project. Daarbij is met name de samenwerking tennis/voetbal van belang, aanleg van de respectievelijke velden en de bouw van de kantine. Te denken valt aan een werk groep Bouw, werkgroep Aanleg terrein, werkgroep Financiën en een werkgroep Kantine en inrichting.

Activiteiten komende periode

We zijn aan het bekijken of we als club na afloop van deze vervelende periode nog iets kunnen organiseren waar al onze leden en aanhang bij aanwezig kunnen zijn. Misschien dat we nog een spontaan toernooi organiseren gedurende de zomer, of een andere activiteit. Dit natuurlijk alleen als hiervoor groen licht wordt gegeven vanuit de overheid. Wij houden u hiervan op de hoogte. De navolgende activiteiten zijn door de maatregelen geschrapt, dan wel tijdelijk uitgesteld: Voetbalquiz- Club Surplus- Jeugdtoernooi S.V. Vogelenzang- Wil Hubregtse 7 tegen7- Oude Knarren Toernooi- Jeugdkamp en het Polen toernooi.

Nieuw bestuur S.V. Vogelenzang

Deze nieuwsbrief sluit ik graag af met heugelijk nieuws. In een eerder schrijven (november vorig jaar) aan alle Leden van de S.V. Vogelenzang in het kader van een digitale Algemene Leden Vergadering heb ik namens het bestuur al aangegeven dat er een paar wisselingen in het bestuur aan zaten te komen. Enkele bestuursleden waren niet herkiesbaar. In mijn geval vanwege mijn verhuizing naar Friesland. De afgelopen maanden hebben wij gesproken met een aantal mensen om ze enthousiast te maken om in het bestuur van de S.V. Vogelenzang plaats te nemen.

Penningsmeester Carla Veenings is al druk bezig geweest om een aantal, met name financiële zaken, over te dragen aan haar opvolger: Chiel Rolvers. Per 1 mei aanstaande zal de overdracht een feit zijn. Ook per 1 mei zal secretaris Raoul Matthijsse opgevolgd worden door Petra Duivenvoorde. Ook heel blij zijn wij met het aantreden als bestuurslid Mandy Hulsbosch. De nieuwe bestuursleden zijn voor de gewenning als in de bestuurvergaderingen actief. Zelf verhuis ik per 2 april naar een tijdelijke woning in Sneek. In juni hopen wij dat ons nieuwe huis in Workum klaar is om in te gaan wonen. Ik ben heel blij dat Saskia van Haaster heeft aangegeven dat zij de klus van voorzitter op zich wil nemen. Samen met zittende bestuursleden en de nieuw, aangetreden, bestuursleden staat er weer een mooi fundament voor de komende jaren. Zodra er weer ruimte komt voor een fysieke Algemene Leden Vergadering zal er informeel afscheid genomen worden van de aftredende bestuursleden.

Volgens de statuten wordt de voorzitter in functie gekozen door de leden. De functieverdeling binnen het bestuur is een aangelegenheid van het nieuwe bestuur zelf. Laten we hopen dat er in het najaar een algemene ledenvergadering mogelijk is, waarbij we onze nieuwe bestuursleden met applaus kunnen begroeten.

Tenslotte:

Persoonlijk wil ik u allen, vrienden en vriendinnen van de S.V. Vogelenzang, bedanken voor het vertrouwen dat u in mij gehad heeft in mijn rol als voorzitter van deze mooie vereniging. Mijn dank gaat ook uit naar alle vrijwilligers, supporters en sponsors voor hun bijdrage aan de SV Vogelenzang. Het heeft mij als voorzitter de nodige energie gegeven. Het nieuwe bestuur wens ik alle succes toe bij hun werkzaamheden voor onze club.

Namens het (oude) bestuur

 

Rein Veldhuizen

Bron: RV
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!